Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

H Sinfonietta Hellenica για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας sinfoniettahellenica.com , την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του κάθε χρήστη και την συμμόρφωση της με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ακολουθεί τις παρακάτω πρακτικές.

Η καταγραφή προσωπικών στοιχείων της ιστοσελίδας μας γίνεται στην σελίδα επικοινωνίας σε μορφή φόρμας στην οποία ο χρήστης παραθέτει τα στοιχεία του για την αποστολή μηνύματος προς την εταιρεία μας. Τα στοιχεία συλλέγονται με σκοπό την δυνατότητα απάντησης της εταιρείας μας προς τον αποστολέα του μηνύματος.

Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
Ονομα Δημιουργία Καταχώρισης Χρήστη
Επίθετο Δημιουργία Καταχώρισης Χρήστη
E-mail Δυνατότητα Επικοινωνίας
Τηλέφωνο Δυνατότητα Επικοινωνίας

Η Sinfonietta Hellenica δεν προβαίνει επ’ ουδενί λόγω και σε καμία περίπτωση στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, ούτε στην αποστολή τους ή τον διαμοιρασμό τους σε τρίτους είτε αποτελούν φυσικά πρόσωπα είτε οργανισμοί ή εταιρείες.

Έχετε την δυνατότητα μέσω αποστολής μηνύματος στο info@sinfoniettahellenica.com να ζητήσετε την διόρθωση ή πλήρης διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη λειτουργία της και την ορθή περιαγωγή των χρηστών που την επισκέπτονται. Κατά την είσοδο ενός χρήστη, υπάρχει ενημερωτικό παράθυρο της ύπαρξης των cookies και αποδοχής αυτών.